Bez soli, bez života

Dalším aspektem, kterému jsme se hodně věnovali je sůl. Sůl je životně důležitým prvkem v každém organismu. Ale ne sůl chemická a její sloučeniny (jinak používaný chlorid sodný), ale soli přírodní.

Každý živočich potřebuje sůl! 95% světové produkce chloridu sodného je určeno pro chemický průmysl, pouze 5% skončí jako sůl kuchyňská v naší domácnosti (kuchyni) a v potravinách, které konzumujeme. Sůl - klíč života.

Život pochází z moře.

Předpokládá se, že se život vyvíjel v moři. Se slovem moře si každý spojí slovo "voda". To je také pravda, ale moře a mořská voda jsou slané.

Krystalizace (růst krystalů) je proces známý po tisíce let. Staré civilizace využívali proces sušení k získávání přírodní soli z moře. Přírodní sůl má na organismus mnohem příznivější účinky, než rafinací a dalšími technologickými postupy získávaný chlorid sodný, dnes známý jako kuchyňská sůl.
(Rafinace je technologický postup, kterým se čistí vstupní surovina).

Přírodní zdroje soli hrály v lidské historii a historii rozvoje civilizací nemalou roli. Hlavní zdroje byly dva. Buď při pobřeží moří, a nebo ve vnitrozemí v chladných oblastech vysokých hor.

Co má sůl společného se životem?

Přírodní sůl je považována za jednu z hlavních látek, stejně jako voda a kyslík. Sůl je obsažena v každém organismu, buňce a je stabilizátorem energie.

Proč používat mořskou sůl?

Tělo má zásadní detoxikační systém. V průměru se denní spotřeba soli ve stravě odhaduje až na 20 gramů soli rafinované, tedy chloridu sodného. Zdravé ledviny mohou zpracovat pouze maximální výši 7 g denně a vylučovat ji z organismu ven. Zůstávají tak tedy až 3 / 4 denního přijmu „nezdravé“ soli (chloridu sodného) v těle!

Mořská sůl je organismem mnohem lépe přijímána, zužitkována a přebytek je vylučován ledvinami ven z těla. Mořská přírodní sůl nepředstavuje pro organismus takovou zátěž, jako sůl vyrobená chemicky.

Krmiva WOLFSBLUT používají pouze mořskou sůl, těženou z moře tradičním způsobem.