Psi a taurin

Nové studie ukazují, že další významnou složkou v potravě, zejména u velkých a obřích psů je Taurin. Hraje nedílnou součást při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Na testech se podílela plemena Dobrmann a Novofundlandský pes.

Dilatační kardiomyopatie (DCM) je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění u psů.

Velkým plemenům psů, kteří trpí nedostatkem Taurinu musí být věnována velká péče.

Testů ze zúčastnili psi všech věkových kategorií. Testováni byli psi, kteří byli krmeni jak doma připravovanou stravou, tak komerčně vyráběnými krmivy.

Metabolismus Taurinu je závislý nejen na velikosti psa, ale i na tělesné hmotnosti, uvedl ve studii Dr. Backus, který testoval psy plemene Novofundlandský pes. Výpočet metabolické velikosti těla poukázal například na to, že spotřeba kalorií a bílkovin na jednotku hmotnosti těla velkých plemen psů je nižší, než u malých plemen.

Dr. Fascetti v současné době posuzuje dopad stravy a velikosti těla na Taurin u malých a velkých plemen psů. Výsledky těchto studií se budou podílet na dalších výzkumech a budou pomáhat veterinárním lékařům při jejich terapeutických postupech. Dr. Fascetti doufá, že tyto studie pomohou posílit vzdělání lékařů a chovatelů a zabránit vlivem špatné stravy onemocnění DCM. Stejně tak i zvýšit průměrnou délku života již nemocným psům.

Dr. Fascetti a jeho kolegové provádějí četné studie a určují, jak velký deficit Taurinu ve stravě má vliv na rozvoj nemoci DCM. Dr. Fascetti a jeho kolega Dr. Sean Delaney začal vědecký průzkum odebíráním krve a stanovováním koncentrací. Odebrána byla i moč. Ke každému vzorku se zaznamenávala rasa, hmotnost, věk, proběhlá onemocnění a nutriční historie psa. Cílem bylo zjistit vliv velikosti těla a výživy na Taurin.

Zjistilo se, že spousta postižených psů má sníženou schopnost stravitelnosti bílkovin. Navíc rodokmenová historie odhalila i genetické zatížení a oslabenou schopnost metabolizmu aminokyselin.

Plemeno dobrman je rovněž velice náchylné k onemocnění DCM.

Dr. Cristina Torres pracuje již třetím rokem na americké studii nadace „Morris Anímal Foundation“, je to financovaný projekt CCAH pro léčbu při nedostatku Taurinu u dospělých psů - Dobrmanů, studium lidí a zvířat trpících DCM pro zkvalitnění života.

V této studii psi dostávají připravenou konkrétní potravu a jsou testovány na přítomnost Taurinu a změny v srdci. Taurin je přidáván nadměrně a testuje se návrat organismu k normální fyziologii. Studie se rovněž zabývá možnou příčinou nedostatku Taurinu v souvislosti s přítomnými aminokyselinami, které jsou rovněž přítomny v potravě.

Produkty WOLFSBLUT obsahují optimální množství Taurinu!

více článků ]